LapsiasiahenkilöVuonna 2012 minut nimettiin uuteen luottamustoimeen: Nurmijärven seurakunnan ensimmäiseksi lapsiasiahenkilöksi. Tehtävään oli seurakunnassakin uusi ja tunsin alussa melkoista epävarmuutta. Sain opastusta uutiskirjeiden ja koulutuspäivien muodossa. Toisten lapsiasiahenkilöiden tapaaminen vahvisti itseluottamusta. 
Havaitsin että lasten huomioimista päätöksenteossa pidetään niin itsestäänselvänä että juuri siksi sitä ei oikeastaan tapahdu. Lapsiasiahenkilöt pitävät esillä lasten ja nuorten kuulemisen tärkeyttä ja toimivat luovasti sitä edistääkseen. Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on menetelmä jonka avulla päätöksenteon vaiheita yritetään avata koko matkalta enemmän ihmisen suuntaan. Lava perustuu ennenkaikkea vuorovaikutukseen ja tuo näkyviin vaihtoehtoja -mutta toimii vain jos sen käyttämiseen löytyy tahtoa.

Vuonna 2013 työntekijä-lapsiasiahenkilöksi nimettiin seurakunnan lastenohjaaja Sanna Puhakka. On ollut hienoa suunnitella asioiden viemistä eteenpäin YHDESSÄ parin kanssa. Työntekijän ja luottamushenkilön muodostama parivaljakko avartaa molempien näkemystä ja  yhteistyö on molemmille etu.  

Lapsiasiahenkilö on työkalu jonka avulla lasten oikeuksien toteutumista kirkossa vahvistetaan! Kehittelemme keinoja ja toimintamalleja huomioida lapsinäkökulma kaikessa seurakuntaamme koskevassa päätöksenteossa. 

1. Kuuluuko lapsen ja nuoren ääni?  
2. Mahtuuko täällä kasvamaan? 
3. Saako täällä kasvaa rauhassa? 
4. Kunnioitetaanko täällä kaikkia? 
5. Katsotaanko asioita koko perheen kannalta? 
6. Onko hyviä aikuisia riittävästi? 
7. Muistaako työnantaja laittaa ykköseksi lapsen edun? 
8. Saavatko kaikenlaiset perheet tukea? 
9. Pidetäänkö samaa työtä tekeviin yhteyttä? 
10.Pidetäänkö kaikkia alle 18-vuotiaita lapsina?

Hankkeesta lisää: http://www.lapsivaikutukset.fi/ 

TAPAHTUNUT TÄHÄN MENNESSÄ:

-Lapsiasiahenkilö sai oman sähköpostiosoitteen, Facebook-sivun sekä Nurmijärven Seurakuntaviestistä oman palstan jolla julkaistaan vaihdellen aiheeseen liittyviä piirroksia sekä artikkeleita. Lehti jaetaan ilmaisjakeluna kotitalouksiin ja sen voi lukea myös netistä.


-2.2.2012 osallistuimme  Nurmijärven srk:n johtavan lapsityönohjaajan Helena Saulamon kanssa Lapsivaikutusten arviointi-seminaariin Järvenpään seurakuntaopistolla. Siinä vaiheessa LAVA:n sisältö ei oikein vielä avautunut.

-27.10.2012 osallistuin lapsiasiahenkilöiden valtakunnalliseen seminaariin Jyväskylässä. Se oli kerrassaan antoisa tilaisuus. Siellä selvisi että jo 100 seurakuntaa on nimennyt oman Lapsiasiahenkilön. Lumipallo on lähtenyt pyörimään ja tahtotila rakentaa entistä lapsiystävällisempää kirkkoa on vahva.

-Kirkkovaltuuston kokouksessa 22.10.2013 tein aloitteen Lapsivaikutusten arviointi-menetelmän eli LAVA:n  käyttöönottamiseksi Nurmijärven seurakunnan toiminnassa asteittain vuoden 2014 aikana. Sen allekirjoitti 17 valtuutettua.

-Toinen aloite samassa kokouksessa koski Tyhjän sylin muistopaikan perustamista Nurmijärvelle palvelemaan niitä joiden suruun menetetystä lapsesta ei välttämättä liity hautapaikkaa tai edes vainajaa. Myös siihen kertyi paljon allekirjoituksia. Johtava srkpuutarhuri Marko Pesu teki aloitteen johdosta suunnitelman ja varasi muistopaikkaa varten hautausmaalta alueen. Toteutus lienee kesän 2014 aikana jolloin hautausmaalla tehdään muutenkin paljon muutostöitä.

-26.10.2013 Lapsiasiahenkilöiden seminaarissa Helsingissä olimme yhdessä tuoreen parini Sannan kanssa. Ilahduttavan moni seurakunta on rohkeasti lähtenyt toteuttamaan lapsivaikutusten arviointia ja lapsiasiahenkilöitäkin on nimetty jo yli 180 !!!!!!!!!!

- 20.11.2013 Lasten oikeuksien päivänä tempaisimme Sannan kanssa pukeutumalla Nalleksi ja Ketuksi ja liikuimme kylillä jakaen karkkia ja tietoutta lasten oikeuksista. Pääsimme myös paikallislehteen. Tästä linkistä pääset Nurmijärven Uutisten sivuille lukemaan siitä otsikolla: "Nalle ja kettu muistuttivat lasten oikeuksista".  http://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/267017-nalle-ja-kettu-muistuttivat-lasten-oikeuksista

- 10.1.2014 Suomen ensimmäinen lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aula ilmoitti eroavansa työstä liian kuormittavuuden sekä jatkuvan resurssipulan vuoksi. Uutinen oli ikävä, sillä Aula on ollut merkittävä yhteistyökumppani lapsiasiahenkilöille ja toisinpäin. Hän on vienyt Lapsivaikutusten arviointia eteenpäin kirkolliskokouksessa hyväksyttäväksi kirkkolakiin ja toiminut muutenkin ansiokkaasti edistämällä lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista,  pitänyt heihin yhteyttä ja tiedottanut heiltä saatua tietoa päättäjille. Toivotamme Maria kaisa Aulalle hyvää jatkoa ja toivomme että hänen jatkajansa on vähintään samaa tasoa.


10.- ja 11.3.2014 osallistuimme Sannan kanssa kaksipäiväiseen Lava-koulutukseen Järvenpään seurakuntaopistolla. Tutustuimme Lapsivaikutusten arvioinnin ideologiaan, etuihin, hyötyihin ja käytännön esimerkkeihin päätöksentekoprosessin eri vaiheissa ja saimme vahvistusta asian ajamiseksi eteenpäin omassakin seurakunnassamme. 

13.3.2014 valittiin uudeksi lapsiasiavaltuutetuksi Suomen Vanhempainliitto ry:n toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila. Hän aloittaa toimessa toukokuun alussa 2014. Toivotamme onnea ja menestystä!

Toukokuussa 2014 vuosien työ kantoi hedelmää ja kirkolliskokous yksimielisesti lisäsi LAVA:n kirkkojärjestykseen!!!  

- Laadimme Sannan kanssa kyselyn joka teetettiin kaikilla v.2014 ripareilla sekä leiriläisille että isosille. Saimme paljon arvokasta tietoa nuorten odotuksista, toiveista ja suhteesta seurakuntaan. Aiomme parantaa kyselyä ja tettää sen jatkossakin kaikilla rippileireillä.

- Lapsiasiahenkilöiden valtakunnallinen semminaari Tampereella 8.11.2014. Koska Lava on hyväksytty kirkkojärjestykseen ja astuu voimaan 2015 alusta, seminaarin sisältökin keskittyitällä kertaa konkreettisesti Lavan toteuttamismalleihin. Mukaamme lähti myös srk:n vs. hallintopäällikkö ja aloitimme yhdessä hahmottelemaan Nurmijärvelle sopivia Lava-menetelmiä.

-Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2014 järjestettiin seurakunnan ja kunnan yhteistyönä tapahtumia kaikkiin kolmeen päätaajamaan lasten oikeuksien 25-juhlavuoden kunniaksi. Sannan kanssa olimme kirkonkylän pisteellä, tapahtuma keräsi paljon kiitosta. Kunta ja seurakunta liputti.

1.1.2015 Lapsivaikutusten arviointi-velvoite astuu voimaan!


MITÄ MUUTA:

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen on kirkkomme elinvoimaiselle tulevaisuudelle avainkysymys. 

Nurmijärvellä tehdään paljon työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Tapana on jo ollutkin että kaikissa seurakunnan päiväkerhoissa (ja iltapäiväkerhoissa) jaetaan koteihin asiakastyytyväisyyskysely. Niissä on kohta myös lapsen omalle mielipiteelle. Lapselta kannattaa kysyä ja kirjata vastaus sellaisenaan. 

Onko sinulla ideoita siitä, minkälaisia tapoja NUORTEN kuulemiseksi/tavoittamiseksi/osallistamiseksi voitaisiin kehittää? Tai perheiden?

Jumalanpalveluselämän kehittämishankkeen yhteydessä puolestaan tehtiin "asiakaskysely"  jonka vastauksissa pariinkin otteeseen toivottiin että lapsi olisi Jumalanpalveluksessa kunniavieras. Olisi kiva kuulla, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?

Lapsiasiahenkilölle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen lapsiasiahenkilo@evl.fi

Ja voit tykätä meistä Facebookissa: Nurmijärven seurakunnan lapsiasiahenkilöt Lapsiasiahenkilöiden seminaarissa Jyväskylässä 27.10.2012